Zakúpením drvičky stavebného odpadu sme vo veľkej miere odbúrali problém s odstránením stavebného odpadu, ktorý vzniká pri búracích a výkopových prácach. Recyklovať je možné odpad z demolácií budov, vozoviek alebo iných objektov. Recyklát je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov. Recyklácia materiálov prináša úsporu nákladov na prepravu a skladovanie odpadu, nákladov na nákup prírodného kameniva, napomáha k znižovaniu záťaže riadených skládok a šetrí prírodné zdroje. Stavebnú suť k nám môžete priniesť do areálu bývalého družstva na Vinohradoch nad Váhom. Ak nemáte možnosť odvozu, radi Vám suť naložíme a odvezieme, alebo môžete využiť možnosť pristavenia kontajneru, ktorý si po naplnení odvezieme.

                                        Predaj betónovej drvy  Cena €
bez DPH
Drva- betónová             0 – 4 tona 4,00
Drva- betónová             4 – 8 tona 12,00
Drva- betónová             8 – 40 tona 9,00
Drva- betónová           40 – 60 na objednávku tona 9,00
Drva- betónová            40 – 100 tona 9,00
Drva- betónová              0 – 60 tona 6,50
     
                                        Predaj miešanej drvy
Drva- stavebná suť      0 – 8 tona 2,50
Drva- stavebná suť     8 – 40 tona 4,50
Drva- stavebná suť       40 – 60 na objednávku tona 4,50
Drva- stavebná suť     40 – 100 tona 4,50
     
                                                       Predaj
Štrk                      0 – 22 tona 11,00
Zemina- zásypová tona 3,00
                                            Uloženie odpadov
Betón čistý* tona 4,00
Stavebná suť (miešaná)** tona 10,00

Hlina

tona 5,00

 

* Kusovosť do cca 50x30x30, pri väčšej kusovosti sa započítava nutné dodatočné rozbíjanie                

** ( betón, pórobetónové bloky, tehla, omietka, škridla) Vopred prosíme zákazníkov o dodržanie materiálového zloženia stavebnej suťe ( materiál ako je azbest, drevo, plechy, hydroizolačné pásy nám pri drvení škodia).