JADROVÉ VŔTANIE je rezanie muriva, alebo železobetónu diamantovými segmentami, uloženými v kruhovom stave vrtáka. Využíva sa hlavne pre vytvorenie otvorov pre rozvody vody, elektroinštalácií, plynu, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie, vzduchotechniky. Dajú sa vytvárať aj otvory pre kotvenie konštrukcií, alebo tiež odoberať vzorky materiálu pre testovanie kvality a pevnosti. Postupným odvŕtavaním jednotlivých častí je možné odstrániť aj veľké betónové plochy, ktoré by klasickým rezaním bolo možné odstrániť veľmi ťažko, alebo vôbec. Jadrové vŕtanie do betónu touto metódou prebieha 10x až 20x rýchlejšie, než pri použití pneumatickej zbíjačky.

Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme požadovaný otvor bez vibrácií a zvýšenej prašnosti, čo priaznivo vplýva nielen na celú stavbu, ale aj na jej okolie. Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký a hlavne presný, bez potreby ďalších úprav.

Priemer otvoru (mm) betón : EUR železobetón: EUR
10-19 0,73 0,80
20-39 0,80 0,86
40-59 0,86 0,96
60-79 0,93 0,99
80-99 0,96 1,10
100-119 1,03 1,16
120-139 1,10 1,23
140-159 1,16 1,29
160-179 1,23 1,36
180-199 1,39 1,82
200-219 1,85 1,96
220-239 1,99 2,16
240-259 2,42 2,56
260-329 3,92 4,05
330-399 5,15 5,31
400-500 5,58 5,90
Cena je za 1cm hĺbky vrtu

Jadrové vŕtanie je možné vykonávať vo všetkých smeroch:

vodorovné ( do steny )

kolmé ( podlaha, alebo strop )

šikmé

REZANIE BETÓNU A ŽELEZOBETÓNU

Podlahové rezanie  ( dilatačné špáry, cesty, chodníky a pod.)

Hĺbka rezu (cm) Cena (bm): EUR
Do 1 0,83
5 4,15
5 – 10 8,30
11 – 15 12,45

Rezanie stien, stropov a betónových prvkov

Plocha rezu ( výstuž do = 20mm ) Cena ( m² ) : 265,56 EUR( bez odstránenia vyrezaného materiálu )
Príplatky : – šikmé vŕtanie + 10%
– odsávanie chladiacej vody + 20% k jednotkovej cene
– doprava = 0,40 €/ km
– v prípade betónu vystuženého oceľou nad priemer 20mm alebo inými
oceľovými prvkami za 1cm² prierezu ocele + 2,99 €
– vrty hlbšie ako 40cm + 20% k jednotkovej cene
– vŕtanie vo výške nad 1,5m + 15% k jednotkovej cene
V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu.

Ceny sú uvedené bez DPH v príslušnej sadzbe.