Zakúpením drvičky stavebného odpadu sme vo veľkej miere odbúrali problém s odstránením stavebného odpadu, ktorý vzniká pri búracích a výkopových prácach. Recyklovať je možné odpad z demolácií budov, vozoviek alebo iných objektov. Recyklát je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov. Recyklácia materiálov prináša úsporu nákladov na prepravu a skladovanie odpadu, nákladov na nákup prírodného kameniva, napomáha k znižovaniu záťaže riadených skládok a šetrí prírodné zdroje. Stavebnú suť k nám môžete priniesť do areálu bývalého družstva na Vinohradoch nad Váhom. Ak nemáte možnosť odvozu, radi Vám suť naložíme a odvezieme, alebo môžete využiť možnosť pristavenia kontajneru, ktorý si po naplnení odvezieme.

                                        Predaj betónovej drvy (Cenník platný od 1.6.2019) Cena €
bez DPH
Drva- betónová             0 – 4 tona 4,00
Drva- betónová             4 – 8 tona 12,00
Drva- betónová             8 – 40 tona 9,00
                        Drva- betónová       40 – 60 na objednávku tona 9,00
    Drva- betónová         40 – 100 tona 9,00
                       Drva- betónová        0 – 60 na objednávku tona 6,50
                                        Predaj miešanej drvy
Drva- stavebná suť      0 – 8 tona 2,50
Drva- stavebná suť     8 – 40 tona 4,50
                        Drva- stavebná suť        40 – 60 na objednávku tona 4,50
  Drva- stavebná suť    40 – 100 tona 4,50
                                                       Predaj
Štrk                        0 – 22 tona 10,50
Zemina- zásypová tona 3,00
                                            Uloženie odpadov
Betón čistý* tona 4,00
Stavebná suť (miešaná)** tona 10,00
Hlina tona 5,00

* Kusovosť do cca 50x30x30, pri väčšej kusovosti sa započítava nutné dodatočné rozbíjanie

** ( betón, pórobetónové bloky, tehla, omietka, škridla) Vopred prosíme zákazníkov o dodržanie materiálového zloženia stavebnej suťe ( materiál ako je azbest, drevo, plechy, hydroizolačné pásy nám pri drvení škodia).